Diller

Mekatronik Tasarım Dersi Danışman-Öğrenci Dağılım Listesi

Mekatronik Tasarım Dersi Danışman-Öğrenci Dağılım Listesi için tıklayınız...

Not: Öğrencilerin, en geç 30.10.2020 tarihine kadar mail yolu ile ders proje danışman hocaları ile iletişime geçmeleri ve proje konularını belirlemeleri gerekmektedir.

Danışman hocalarımızın mail adresleri:

Doç. Dr. Oğuz YAKUT: oyakut@firat.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül UÇAR agulucar@firat.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet POLAT mpolat@firat.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇELİK hakancelik@firat.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Beyda TAŞAR btasar@firat.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Muhammet AYDIN muhammeta@firat.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Alper K. TANYILDIZI atanyildizi@firat.edu.tr

Türkçe