Diller

Elektrik-Elektronik Laboratuvarı

Laboratuvarda Gerçekleştirilen Deneyler:

Elektrik Devreleri dersi

-Direnç Değerlerini Okuma

-OrCAD Pspice ve EWB Programları Kullanılarak Benzetim (Simulasyon) çalışması

-Kirchhoff’un Akım ve Gerilim Yasası

-Gerilim ve Akım Bölme

-Oransallık ve Toplamsallık

-Thévenin Eşdeğer Devesi ve En Büyük Güç Transferi

-RC Devresinin Geçici Cevabı

-RLC Devresinde Rezonans

-Temel Op-Amp Devreleri

Elektronik Devreler-1 dersi

-Diyotun Akım-Gerilim Karakteristiği

-Kırpıcı Devreler

-Zener Diyot

-Transistör Kutuplama Devreleri

-JFET Karakteristiği

-MOSFET Karakteristiği

Eletronik Devreler-2 dersi

-Transistörlü Kuvvetlendiriciler

-FET'li Kuvvetlendiriciler

-MOSFET Frekans Cevabı

-Temel Op-Amp Devreleri

-Op-Amp'lı Akım-Gerilim Dönüştürücüler

-Op-Amp Uygulamaları

Türkçe