Diller

Öğrencilerimizden TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması’nda Büyük Başarı: '3 Proje 3 Ödül'

24-27 Haziran tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'nın yarı finaline katılan öğrencilerimiz, bölümümüzü başarı ile temsil etmişlerdir. Yarışmaya katılan 3 proje ekibimiz, 3 ayrı alanda da ikincilik elde ederek bizleri gururlandırmıştır. 

Proje Ekipleri:

“Bir Dış İskelet Robotun Kontrolü İçin Giyilebilir Kablosuz MIMU Sensörler Vasıtası İle Bilişsel Etkileşim Ağı Tasarımı” başlıklı projede Sait MÜFTÜ, Şakir Furkan YÖNDEM, Hakan DURMUŞ, Proje Danışmanı: Doç. Dr. Oğuz YAKUT, Dr. Öğr. Üyesi Beyda TAŞAR.

“Myo-elektriksel Sinyaller İle İnsansız Kara Aracının Uzaktan Kontrolü” başlıklı projede Özgür NAZLI, Osman KALKAN, Proje Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Beyda TAŞAR.

“Neuro Sky Sensör ile Robot Kontrolü” başlıklı projede Ahmet Yasin ÖZDEMİR, Proje Danışmanı: Doç. Dr. Ayşegül UÇAR.