Diller

Bölümümüz Öğretim Elemanları Tarafından Hazırlanan 1512 Tübitak Proje Önerisi Kabul Edilmiştir

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Yakut danışmanlığında hazırlanan;  Araş. Gör. Dr. Beyda TAŞAR, Araş Gör. Alper K. TANYILDIZI, Araş Gör. Ahmet Burak TATAR ve Araş. Gör. Esma GULTEKIN’in Girişimci Araştırmacı olarak yer aldıkları “Biyo-bileklik ile Bioelekriksel Sinyal Şifreli Güvenlik Sistemi”  başlıklı, 160.000,00 TL bütçeli 1512 Tübitak BigDamla proje önerisi, Tübitak tarafından başarılı bulunarak desteklenmeye layık görülmüştür.