Diller

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ŞARTLARI

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ŞARTLARI

1-Her biri 20 iş gününden ibaret, staj-1 ve staj-2 olarak belirtilen stajlar farklı kurumlarda yapılmalıdır. Ancak büyük ölçekli kurumların farklı yerleşkelerde yer alan, farklı birimlerinde(AR-GE, Üretim, Tasarım, Kalite vb. birimlerinde) öğrenciler her iki stajını da yapabilirler.   

2-Öğrenciler stajlarını, Mekatronik Mühendisinin bulunduğu birimlerde yapmalıdırlar. Şayet Mekatronik Mühendisi bulunmuyorsa, Makine Mühendisi veya Elektrik Elektronik Mühendisinin bulunma şartı aranır.

3-Staj defterleri, defter sayfalarındaki formatın korunması şartı ile bilgisayar çıktısı şeklinde yazılarak hazırlanabilir. Zorunlu kalınması halinde el yazısı ile staj defteri yazılabilir.

4-Staj defterinde stajın yapıldığı her bir günün tarihi açıkça belirtilmelidir, her bir sayfası staj yapılan ilgili birimin mühendisi tarafından imzalanıp kaşelenmelidir. Kaşede unvan ve diploma numarası belirtilmiş olmalıdır.  

5-Staj yapacak öğrenciler, staj defterlerinde, staj yaptıkları kurumu tanıtan bilgilerini, ilgili birimin faaliyet alanlarını, ürün ile ilgili detaylı teknik bilgileri, öğrencinin bizzat kendisi tarafından gerçekleştirmiş olduğu en az 5 farklı uygulamaları kapsayacak biçimde, açıklayıcı bir dilde yazarak aktarmalıdırlar. Staj defterine aktarılan bilgiler gerek görüldüğünde teknik çizimlerle, resimlerle ve açıklayıcı şemalarla desteklemelidirler.    

6-Staj yapacak öğrenciler uygulamalarını mekanik ve elektrik-elektronik sistemlerini barındıran, yazılım içerikli ürünler üzerine gerçekleştireceklerdir.  

Türkçe