Diller

Doğu Anadolu 1.Bilişim Buluşması Etkinliği

Doğu Anadolu 1.Bilişim Buluşması , Fırat Üniversitesi, Fırat Teknokent, Harput Ajans ve Nilda Ajans birlikteliği ile bölgesel ve ulusal iş dünyası, devlet, siyasiler, akademisyenler, girişimciler ve yatırımcıları bilişim dünyası profesyonelleriyle buluşturan özelliği, “Geleceğin Teknolojileri ve İş Dünyası Çözümleri” ana teması ve “Bilişim Her Yerde!” sloganı ile 09-10 Mart 2017 tarihlerinde Elazığ Akgün Hotel’de gerçekleştirilecek. Yaklaşık 20 ilin kapsama alındığı; Bakanlıklar, Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Ulusal ve Yerel STK’lar , sektörün önde gelen Ulusal ve Yerel firmalarını bir araya getirerek “İş Birliği, Güç Birliği” ilkesiyle öncelikle bölgeye ve firmalarımıza katma değer oluşturacak iş birliği, yatırım ve konsesyumların  ve bu anlamda sektörel-bölgesel sinerjinin oluşturulmasına katkı sunacak zeminin oluşturulmasının sağlanmasını planlamaktadır."

  

Türkçe