Diller

Koordinatörler

Yönetim Birimi

Staj Koordinatörü : Prof. Dr. Oğuz YAKUT
Telefon : +90 424-2370000-6353
Faks : +90 424 241 5526
E-Posta : oyakut@firat.edu.tr
     

Erasmus & Mevlana Koordinatörü

: Prof. Dr. Ayşegül UÇAR
Telefon : +90 424-2370000-6358
Faks : +90 424 241 5526
E-Posta : agulucar@firat.edu.tr
     
Farabi Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet POLAT
Telefon : +90 424-2370000-6352
Fax : +90 424 241 5526
E-Posta : mpolat@firat.edu.tr
     
İntibak Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇELİK
Telefon : +90 424-2370000-6359
Fax : +90 424 241 5526
E-Posta : hakancelik@firat.edu.tr
     
AKTS & DS Koordinatörü : Arş. Gör. Dr. Alper K. TANYILDIZI
Telefon : +90 424-2370000-6356
Fax : +90 424 241 5526
E-Posta : atanyildizi@firat.edu.tr
     
Teknik ve Bilimsel Faaliyetler Koordinatörü : Dr. Öğr. Üyesi Beyda TAŞAR
Telefon : +90 424-2370000-6354
Fax : +90 424 241 5526
E-Posta : btasar@firat.edu.tr
     
Web Koordinatörü : Arş. Gör. Çağrı KAYMAK
Telefon : +90 424-2370000-6357
Fax : +90 424 241 5526
E-Posta : ckaymak@firat.edu.tr

 

 

Türkçe