Diller

Genel Bilgi

Bölüm Hakkında

Mekatronik Mühendisliği Bölümü, elektrik, elektronik, makine ve bilgisayar mühendisliklerinin içeriklerini anlamlı bir bütünlük içinde öğrenciye sunmaktadır. Böylece algılayabilen, akıl yürüten, karar verebilen ve verilen kararlar doğrultusunda hareket edebilen, bir ürün veya sistemi oluşturabilmek için gerekli alt teknolojileri kullanabilecek veya uzmanlarla iletişim kuracak mezunların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
 

Tarihçesi

Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan bir bölümdür. Bölümümüzde lisans programı 2008 güz döneminde, yüksek lisans programı ise 2011 güz döneminde öğrenci kabulüne başlamıştır. Bölümümüzün lisans eğitimi, 2012 güz döneminden itibaren 4 yıllık mühendislik öğretiminin öncesinde tercihe bağlı olarak bir yıllık İngilizce hazırlık sınıfını da içermektedir. Eğitim ve öğretim, Mekatronik Mühendisliği Bölümünün 5000 m2 'lik kendi binasında sürdürülmektedir.

Misyon ve Vizyonu

Bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, teknoloji gelişim sürecinin tüm aşamalarında sorumluluk alan, parçası olduğu takımın bir elemanı olarak çalışabilen, tasarım ve üretim ile birlikte, makina, elektrik-elektronik, kontrol ve bilgisayar mühendisliği konularını bütünleştiren, müşterilerle ve diğer takımlarla işbirliği yapan, işinden heyecan duyan ve ürün-teknoloji gelişimini yaşayan, sorumluluk alarak planlama yapan ve kısa zamanda üreten, mekatronik mühendislerini yetiştirmek; onlara şüpheci yaklaşım ve etik davranış bilinci aşılamak ve yaşam boyu öğrenmeyi öğreterek, ülkesine ve insanlığa hizmeti görev kabul etme bilincini vermektir. Uluslararası düzeyde eğitim veren, bilimsel bilgi üretmeyi ve akıllı teknoloji geliştirmeyi hedefleyen, toplumun yaşam standartlarının gelişimine ve ekonomik refahına katkılar sağlayan, sürekli kendini yenileyen, uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmaktadır.

 

Türkçe