Diller

Tezler

Prof. Dr. Oğuz YAKUT danışmanlığında tamamlanmış tezler;

Tez No (YÖK Tez Merkezi)

Yazar Yıl Tez Adı Tez Türü
614400 SERHAT AKSUNGUR 2019 Laparoskopik cerrahide kullanılmak üzere uzak dönme merkezli bir mekanizmanın tasarımı, imalatı ve kontrolü Doktora
492706 MUHAMMET AYDIN 2018 Üç serbestlik dereceli triglide paralel robotun tasarımı ve haptik kontrolü Doktora
510217 ALPER KADİR TANYILDIZI 2018 Değişken parametreli bir alt ekstremite güçlendirme robotunun mekanik tasarımı ve ileri kontrol algoritmalarının uygulanması Doktora
458058 BEYDA TAŞAR 2016 EMG sinyalleri ile çok fonksiyonlu protez el simülatörünün kontrolü Doktora
392360 AHMET BURAK TATAR 2015 Dört ayaklı bir robotun dinamik analizi ve kontrolü Yüksek Lisans

Prof. Dr. Ayşegül UÇAR danışmanlığında tamamlanmış tezler;

Tez No (YÖK Tez Merkezi)

Yazar Yıl Tez Adı Tez Türü
568466 VEYSEL YUSUF ÇAMBAY 2019 Derin öğrenme kullanılarak FPGA'lar ile gerçek zamanlı nesne algılama ve tanıma Yüksek Lisans
567132 RÜYA KAYMAK 2019 Derin öğrenme kullanarak tıbbi görüntü bölütleme Yüksek Lisans
524615 MEHMET SAFA BİNGÖL 2018 Grafik işleme ünitesi (GPU) tabanlı öğrenme kullanarak otonom araçlar için algılama sisteminin geliştirilmesi Yüksek Lisans
524980 RECEP ÖZALP 2018 Çip üzerinde sistem mimarili fpga kullanarak gerçek zamanlı görüntü işleme algoritmalarının gerçekleştirilmesi Yüksek Lisans
463084 SELMAN AKYOL 2017 Rp-lidar kullanılarak mobil robotlar için eş zamanlı konum belirleme ve haritalama Yüksek Lisans
436475 ÇAĞRI KAYMAK 2016 Raspberry Pi devre kartı kullanarak nesne bulma ve tanıma algoritmalarının bir robot kol üzerinde uygulanması Yüksek Lisans
373821 EMREHAN YAVŞAN 2014 Kinect algılayıcı kullanarak insan davranışlarının insansı robotlara öğretilmesi Yüksek Lisans
 
 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet POLAT danışmanlığında tamamlanmış tezler;

Tez No (YÖK Tez Merkezi)

Yazar Yıl Tez Adı Tez Türü
526086 EBRU GENÇ 2018
Optik görüntüleme sistemleri için değişken odaklı sistem tasarımı
Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÇELİK danışmanlığında tamamlanmış tezler;

Tez No (YÖK Tez Merkezi)

Yazar Yıl Tez Adı Tez Türü
615115 MEHMET BURAK GÖLEN 2020 FDAM ile hareket ettirilen dört çeker mobil robotun FPGA ile kontrolü Yüksek Lisans
526399 GAMZE YÜKSEL 2018 Dört serbestlik dereceli robot kolun 2-DOF PID ile kontrolü Yüksek Lisans

Dr. Öğr. Üyesi Beyda TAŞAR danışmanlığında tamamlanmış tezler;

Tez No (YÖK Tez Merkezi)

Yazar Yıl  Tez Adı Tez Türü
616064 İREM ÖZCAN 2019
İnsansız robotik bir kara aracı tasarımı ve prototipi
 
Yüksek Lisans

 

Türkçe