Diller

Akademik Personel

 

Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalı

   İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
  Doç. Dr. Oğuz YAKUT E-posta :  oyakut@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000- 6353

 
Makina Teorisi ve Dinamiği, Mekanizma Tekniği ve Tasarımı, Robotik ve Kontrol Sistemleri, Deprem Mühendisliği, MATLAB, Solid Works, Proteus, FPGA, PIC Programlama
   
Doç. Dr. Ayşegül UÇAR

E-posta :  agulucar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6358

 

 

Hesapsal Zeka Yöntemleri, Modelleme ve Kontrol, Eniyileme, Robot Görmesi
  Dr. Öğr. Üye. Mehmet POLAT
 
E-posta :  mpolat@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6352

 
Anahtarlamalı Relüktans Motor, Adım Motorları, Asenkron Motorlar, Sürekli Mıknatıslı Senkron Motor, Vektör Kontrol, Sonlu Elemanlar Yöntemi, ANSYS, Maxwell, Matlab, PSPICE, TC, Borland C++, PROTEUS, AutoCAD
 
 
Dr. Öğr. Üye. Hakan ÇELİK E-posta :  hakancelik@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6359

 
Asenkron Motorların Hız Kontrol Uygulamaları, Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyonu, Sabit Mıknatıslı Senkron Motor Kontrol Yöntemleri, Doğrudan Moment Kontrolü, Mikrodenetleyiciler
  Dr. Öğr. Üye. Beyda TAŞAR
 

E-posta :  btasar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6354

 

 
  Arş. Gör. Dr. Muhammet AYDIN

E-posta :  muhammeta@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6357

 
 
  Arş. Gör. Alper K. TANYILDIZI

E-posta :  atanyildizi@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6356

 

 

 

Arş. Gör. Çağrı KAYMAK
 

E-posta :  ckaymak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6357

 

 

 
  Arş. Gör. Ahmet Burak TATAR

E-posta :  atatar@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6356

 

 

 
 

Arş. Gör. Ahmet YILDIZ

 

 

 

E-posta :  ayildiz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6368

 
 
  Arş. Gör. Tevfik YİĞİT

E-posta : tyigit@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6368

 

 

 

 

Türkçe